Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot.Budowy Obiektu Radiokomunikacyjnego ( w skr. OR) c0001768_WIE_B ( Pępowo) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę o wysokości do 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu – dojazd oraz ogrodzenie i wewnętrzną linię zasilającą na działce nr ewid. 250/26 obręb Krzekotowice

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot.Budowy Obiektu Radiokomunikacyjnego ( w skr. OR) c0001768_WIE_B ( Pępowo) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę o wysokości do 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu – dojazd oraz ogrodzenie i wewnętrzną linię zasilającą na działce nr ewid. 250/26 obręb Krzekotowice

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.4.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013.267z późń. zm) zawiadamiam, że w dniu 10.03.2015 r. na wniosek:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działający przez pełnomocnika ATEM – Polska Sp. z o.o. Mariusz Michalak, ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego ( w skr. OR) c0001768_WIE_B ( Pępowo) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę o wysokości do 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu – dojazd oraz ogrodzenie i wewnętrzną linię zasilającą na działce nr ewid. 250/26 obręb Krzekotowice


W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Urszula Wabińska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe