Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotycząca OSN

Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotycząca OSN

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2015

Szanowni Państwo,

w przyszłym roku dobiega końca okres obowiązywania rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu z 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/3847/akt.pdf

Jednym z jego wymogów jest konieczność dostosowania przez rolników na OSN urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań do końca jego obowiązywania, tj.:

§ 24. Prowadzący działalność rolniczą na OSN jest zobowiązany do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów, o których mowa w § 17 i § 19 w terminie do końca okresu obowiązywania Programu.

§ 17. Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy, przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadającą co najmniej 6 miesięcznej produkcji tych nawozów.

§ 19. Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania obornika przez okres, kiedy nie jest on rolniczo wykorzystywany, jednak nie krócej niż przez 6 miesięcy.


W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rolnicy na OSN mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji dostosowawczych w swoich gospodarstwach. Na ten cel przewidziano budżet w kwocie 37 500 00 euro, czyli 150 mln zł.

Broszura informacyjna PROW 2014-2020 dostępna jest pod następującym adresem: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje-biblioteka/PROW_2014-2020_12_2014.pdf

RZGW we WrocławiuInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2015-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie