Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Wójta Gminy Pępowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w 2015 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Pępowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w 2015 r.

Numer dokumentu: 7
Rok (4 cyfry): 2015

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 , z późn. zm) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pępowo w roku 2015.

§ 1

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2
Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie w :
1.Biuletynie Informacji Publicznej,
2.siedzibie organu administracji publicznej na tablicy ogłoszeń ,
3.na stronie internetowej urzędu gminy Pępowo.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
Stanisław Krysicki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2015-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie