Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6730.58.2014
Pępowo,03.02.2015 r.OBWIESZCZENIEWójt Gminy Pępowo na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2013. Poz. 1235 ze zmianami), zawiadamia, że w dniu 03.02.2015r. na wniosek Gospodarstwa Rolnego Roman Nowak, Rogowo 27a, 63-840 Krobia, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce na działce ew. nr 69/5 obręb Pępowo, gmina Pępowo


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Urszula WabińskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe