Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot.budowy sieci wodociągowej z rur PVC i PEHD średnicy 110 mm na dz. nr ewid. 178/7, 178/23 obręb Pępowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pępowo dot.budowy sieci wodociągowej z rur PVC i PEHD średnicy 110 mm na dz. nr ewid. 178/7, 178/23 obręb Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 późń.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013.267z późń. zm) zawiadamiam, że w dniu 02.02.2015 r. na wniosek:

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

. budowie sieci wodociągowej z rur PVC i PEHD średnicy 110 mm na dz. nr ewid. 178/7, 178/23 obręb Pępowo

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Urszula Wabińska


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2015-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe