Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2006-07-18 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych Docieplenie budynku UG w Pępowie z dobudową zaplecza sanitarno - magazynowego

2006-07-18 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych Docieplenie budynku UG w Pępowie z dobudową zaplecza sanitarno - magazynowego


Pępowo, dnia 18 lipca 2006 r.


Numer sprawy: 340/6/2006


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Docieplenie budynku UG w Pępowie z dobudową zaplecza sanitarno - magazynowego” - została wybrana oferta nr 2 firmy ROMI Firma Usługowo - Handlowa, Roman Stanisławski, ul. Strzelecka 8A, 63 - 740 Kobylin, za cenę 153 388,50 PLN, słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i 50/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena =100%.

                                                                                                                                                                                           Z poważaniem 

                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                          /-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe