Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ochrona Środowiska » Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


1. Podstawa Prawna
• Art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614
z późniejszymi zmianami).

2. Wymagane dokumenty
• wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - druk dostępny w urzędzie i na stronie internetowej
• jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - zgoda właściciela

- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

3. Termin odpowiedzi
Do 30 dni.

4. Sposób załatwienia sprawy
Uzyskanie decyzji
Decyzja zostanie przesłana listownie. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu co umożliwi powiadomienie Państwa o możliwości odbioru decyzji.

5. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji, budynek Urzędu Gminy, ul. Stanisławy Nadstawek  6, pokój nr 20
Pracownik:  Inspektor ds. ochrony środowiaska - Aldona Konieczna, tel.  65 5758997, e-mail: odpady@pepowo.pl

6. Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.

7. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

8. Uwagi
Szczegółowych informacji udziela pracownik: Inspektor ds. ochrony środowiaska - Aldona Konieczna, tel. 65 5758997, e-mail: odpady@pepowo.pl


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ochrona Środowiska
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Pazoła
Informację wprowadził: Aldona Konieczna
Opublikowany dnia: 2015-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-12
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie