Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Pępowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Pępowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020

Numer uchwały: 224
Numer sesji: 35
Rok (4 cyfry): 2014

Uchwała nr XXXV/224/2014
Rady Gminy Pępowo
z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm) Rada Gminy w Pępowie uchwala co następuje:

§1

Przyjmuję się Strategie Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Urszula Łakomy
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2014-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie