Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie magazynu tłuszczów zwierzęcych na terenie działek ew. nr 13/7 i 13/19, 13/21 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie magazynu tłuszczów zwierzęcych na terenie działek ew. nr 13/7 i 13/19, 13/21 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2014

WRG.6730.41.2014
Pępowo,15.09.2014 r.OBWIESZCZENIEWójt Gminy Pępowo na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2013. Poz. 1235 ze zmianami), zawiadamia, że w dniu 15.09.2014r. na wniosek Pana Sebastiana Koncewicza prowadzącego działalność pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowa „AGI” wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie magazynu tłuszczów zwierzęcych na terenie działek ew. nr 13/7 i 13/19, 13/21 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2014-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe