Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie - "Rozbudowa istniejącej fermy bydła na działkach o nr ewidencyjnych 11/1, 13/2, 13/4 obręb Pępowo"

Obwieszczenie - "Rozbudowa istniejącej fermy bydła na działkach o nr ewidencyjnych 11/1, 13/2, 13/4 obręb Pępowo"

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 29.08.2014 r.


WRG.6220.1.2014

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 29.08.2014 r. na wniosek Stadniny Koni Pępowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie, 63-840 Krobia wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej fermy bydła na działkach o numerach ewidencyjnych 11/1, 13/2, 13/4 obręb Pępowo”
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2014-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie