Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. "Rozbudowy istniejącej fermy bydła na działkach o numerach ewidencyjnych 11/1, 13/2 i 13/4 obręb Pępowo"

Obwieszczenie dot. "Rozbudowy istniejącej fermy bydła na działkach o numerach ewidencyjnych 11/1, 13/2 i 13/4 obręb Pępowo"

Numer dokumentu: WRG.6220.1.2014
Rok (4 cyfry): 2014

„ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ FERMY BYDŁA W MIEJSCOWOŚCI PĘPOWO”

Inwestor: Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o.


                                               OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Pępowo

                                   podaje do publicznej wiadomości informacje

że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej fermy bydła na działkach o numerach ewidencyjnych 11/1,13/2 i 13/4 obręb Pępowo”, wszczętym w dniu 10.01.2014 r. na wniosek Stadniny Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, to jest od dnia 9.07.2014 r. do 29.07.2014 r. włącznie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo w godzinach pracy urzędu (pn. 7:15 – 16:00, wt. – pt. 7:15 -15:00) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@pepowo.pl .
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Z dokumentacją sprawy w tym: wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnieniami i wyjaśnieniami, uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, w godzinach pracy urzędu (pn. 7:15 – 16:00, wt. – pt. 7:15 -15:00) w pok. nr 19.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jak i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Pępowo. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu. Organem właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

                                                                                                     Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                      /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2014-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe