Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo - gospodarczego na malarnię proszkową

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo - gospodarczego na malarnię proszkową

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2014

Pępowo, 28.04.2014 r.


WRG.6220.6.2014

OBWIESZCZENIE

 

              Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 28.04.2014 r. na wniosek Wiesława Łapawy prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ŁapaWa” wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowo – gospodarczego na malarnię proszkową, zlokalizowanego w miejscowości Skoraszewice, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 113/1 ark. mapy 1 obręb Skoraszewice ”.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2014-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie