Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce nr 33 obręb Gębice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce nr 33 obręb Gębice

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -


WRG.6220.7.2013

OBWIESZCZENIE

 

                Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 4.04.2014 r. na wniosek Rajmunda Chudego, zam. ul. Spokojna 5, 63-840 Krobia wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu w m. Gębice, gm. Pępowo realizowanego na działce nr ewid. 33 obręb Gębice.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.                                                                                                                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                         /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2014-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe