Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach o nr ewid. 63 ( część działki), 55, 40 ( część działki), 50358/3, 50358/4 obręb Pępowo, gmina Pępowo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach o nr ewid. 63 ( część działki), 55, 40 ( część działki), 50358/3, 50358/4 obręb Pępowo, gmina Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 31.03.2014 r.


WRG.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267.t.j.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.647)

zawiadamiam


,że dnia 31.03.2014r. wydana została decyzja nr WRG.6733.1.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach o nr ewid. 63
( część działki), 55, 40 ( część działki), 50358/3, 50358/4 obręb Pępowo, gmina PępowoStrony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2014-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe