Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Pępowo dot.Budowy sieci wodociągowej z przyłączami Pępowo, ul. Bażanciarnia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pępowo dot.Budowy sieci wodociągowej z przyłączami Pępowo, ul. Bażanciarnia.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 późń.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013.267) zawiadamiam, że w dniu 06.02.2014 r. na wniosek:

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich 84,
63-820 Piaskizostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej z przyłączami Pępowo, ul. Bażanciarnia.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2014-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie