Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - " Rozbudowa istniejącej fermy bydła w miejscowości Pępowo"

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - " Rozbudowa istniejącej fermy bydła w miejscowości Pępowo"

Numer dokumentu: WRG.6220.1.2014
Rok (4 cyfry): 2014

WRG.6220.1.2014

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 29 art. 33 ust. 1 i art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)Wójt Gminy Pępowo

 

zawiadamia

 

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej fermy bydła w miejscowości Pępowo” Postępowanie prowadzone jest na wniosek Stadniny Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie. Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia: działki ewid. nr 13/4, 13/2, 11/1 obręb Pępowo.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pępowo. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu natomiast organem właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od dnia 23.01.2014 r. do dnia 12.02.2014 r. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@pepowo.pl

Organem właściwym do rozpoznawania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pępowo.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2014-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe