Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie działki ew. nr 86 położonej w miejscowości Magdalenki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie działki ew. nr 86 położonej w miejscowości Magdalenki

Numer dokumentu: WRG.5220.10.2013
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 9.01.2014 r.


WRG.6220.10.2013

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 9.01.2014 r. na wniosek Mithra II Sp. z o.o. , ul. Nowolipki 4/19, 00-153 Warszawa wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych – planowanego na działce nr 86 położonej w miejscowości Magdalenki, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2014-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie