Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: “Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2014”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: “Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2014”


Pępowo, dnia 17.12.2013 r.

WRG.271.9.2013

Gmina Pępowo
ul. Stanisławy Nadstawek 6
63-830 Pępowo


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: “Dostawę paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2014”.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:


“Dostawę paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2014”

wybrano ofertę Wykonawcy:

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
ul. Dworcowa 1
63-830 Pępowo

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza (100 pkt w kryterium cena – cena jedynym kryterium wyboru).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty 1
1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 1, 63-830 Pępowo – 100 pkt


Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2013-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe