Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Wójt Gminy Pępowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości – ciągnika rolniczego i koparko – ładowarki Ostrówek

Wójt Gminy Pępowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości – ciągnika rolniczego i koparko – ładowarki Ostrówek

Data publikacji: 29.08.2013
Termin składania ofert: 27.09.2013

Wójt Gminy Pępowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości – ciągnika rolniczego i koparko – ładowarki Ostrówek

1. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:
1.1. Ciągnik rolniczy kołowy URSUS C- 360
Producent: Zakłady Mechaniczne URSUS
Marka: URSUS
Model: C-360
Nr rejestracyjny: PGS TH64
Rok produkcji: 1976 rok
Stan licznika – odczytany: 2260 mth
Dane o silniku: silnik z zapłonem samoczynnym; typ S-4003; liczba cylindrów: 4; pojemność 3120 cm3; moc 52 KM/38,2 kW
Rodzaj napędu: 4x2
Układ napędowy: sprzęgło tarczowe, suche dwustopniowe; skrzynia biegów niesynchronizowana, z reduktorem; liczba przełożeń p/t: 10/2; mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
Układy jezdne: oś przednia nienapędzana, sztywna , mocowana wahliwie na sworzniu; mechanizm kierowniczy śrubowo – kulkowy, hamulec hydrauliczny, bębnowy, niezależny na oba koła, opony koła tylne: MITAS TD – 19 rozmiar 14,9 – 28 8PR, opony koła przednie: Dębica ANP – 7 rozmiar 6,00 – 16 6PR
Dop. masa całkowita/Masa własna: 2965 kg/ 2125 kg
Kabina: 1 – osobowa, 2 - drzwiowa
Wyposażenie: obciążniki przednie, podnośnik hydrauliczny, TUZ kategorii II, zaczep górny transportowy, WOM 540 obr/min

Cena wywoławcza wynosi: 6 800,00 zł

1.2. Koparko – ładowarka Ostrówek typ KT0162 na podwoziu ciągnika rolniczego URSUS C - 360
Producent pojazdu: FUT Ostrówek
Producent podwozia pojazdu: Zakłady Mechaniczne URSUS
Marka/ Marka podwozia: Ostrówek / URSUS
Typ pojazdu / Model podwozia: KT0162/ C - 360
Nr rejestracyjny: LEV 423E
Rok produkcji pojazdu/podwozia: 1993 rok/ 1993 rok
Stan licznika – odczytany: 1520 mth
Dane o silniku: silnik z zapłonem samoczynnym; typ S-4003; liczba cylindrów: 4; pojemność silnika: 3120 cm3; moc silnika 52 KM/ 38,2 kW;
Rodzaj napędu: 4x2
Podwozie: przystosowane konstrukcyjnie z ramą wzdłużną podwozie ciągnika rolniczego kołowego do zamontowania osprzętu koparkowego i ładowarkowego. Układ kierowniczy hydrauliczny z mechanizmem „orbitol”. Oś przednia nienapędzana. Hamulec hydrauliczny bębnowy. Opony przednie rozmiar 7,5 – 16 6 PR. Opony tylne rozmiar 14,9 R 28 128A8
Elementy osprzętu koparkowego: rama poprzeczna, mechanizm obrotu, wysięgnik, ramię łyżki, łyżka, cylindry hydrauliczne, wysuwane hydraulicznie podpory.
Elementy osprzętu ładowarkowego: wysięgnik, łyżka ładowarkowa, cylindry podnoszenia wysięgnika i łyżki.
Instalacja hydrauliczna: pompa hydrauliczna, zbiornik oleju, rozdzielacz 6 sekcyjny sterowania osprzętem koparkowym, rozdzielacz 2 sekcyjny sterowania osprzętem ładowarkowym, filtr oleju oraz cylindry hydrauliczne osprzętu koparkowego i ładowarkowego
Nadwozie: kabina o szkielecie wykonanym z rur kwadratowych, przeszklona – gwarantująca operatorowi widoczność we wszystkich kierunkach, jednodrzwiowa, jednoosobowa, ogrzewana. Fotel kierowcy obrotowy z regulacją pionową i poziomą.
Dop. masa całkowita: 5700 kg
Wyposażenie: łyżka koparkowa o szerokości 300 mm i pojemności 0,08 m3; łyżka koparkowa o szerokości 550 mm i pojemności 0,14 m3; łyżka ładowarkowa o szerokości 1600 mm i pojemności 0,35 m3

Cena wywoławcza wynosi: 8 600,00 zł

2. Wartość rynkowa będąca jednocześnie ceną wywoławczą została określona
przez rzeczoznawcę. Sprzedaż powyższej ruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

3. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie Urzędu Gminy (plac przy Urzędzie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (osoba wyznaczona do kontaktu: Pan Józef Grobelny tel. 603 473 801).

4. Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2013 roku o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 (sala posiedzeń).

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez każdego z uczestników wadium w wysokości:
 Ciągnik rolniczy 400,00 zł
 Koparko – ładowarka Ostrówek 500,00 zł
na konto Urzędu Gminy Pępowo w PKO BP O/Gostyń nr konta: 15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 w terminie do dnia 24 września 2013 r., w taki sposób, aby w dniu 24 września 2013 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pępowo.
W dowodzie wpłaty wadium prosimy o wymienienie nazwy sprzętu na który wpłata została dokonana. Wyznaczony termin wniesienia wadium przez uczestników przetargu winien umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.

6. Przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
a/ dowodu wpłaty wadium,
b/ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
c/pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
d/ w przypadku osób prawnych aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii), a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk komputerowy).

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie przetargowe wynosi nie mniej niż 200,00 zł.

8. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia pojazdu, płatną w terminie 3 dni po przetargu.

9. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zbywający, w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu, wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE:
Sprzęt: ciągnik rolniczy oraz koparko – ładowarka Ostrówek zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie ofertowej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie uiści ceny nabycia, ustalonej w drodze przetargu w terminie 3 dni, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Urząd Gminy w Pępowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego sprzętu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2013-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie