Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 03 lipca 2013 w sprawie : unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia.

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 03 lipca 2013 w sprawie : unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia.

Numer dokumentu: 28
Rok (4 cyfry): 2013

 
 
§ 1.
 
Na podstawie §8 ust. 2 pkt.4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz.U.2010.Nr 60.poz.373 ze zm.) unieważniam konkurs i zarządzam ponowne jego przeprowadzenie.
 
 

§ 2.

Wykonanie powierza się sekretarzowi gminy.
 
 
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                                 Wójt Gminy Pępowo
                                                               /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2013-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie