Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej SN 15 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV we fragmentach linii napowietrznej SN

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej SN 15 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV we fragmentach linii napowietrznej SN

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 29.04.2013 r.


WRG.6733.7.21.2011/2012/2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267.t.j.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.647)

zawiadamiam

,że dnia 29.04.2013r. wydana została decyzja nr WRG.6733.7.21.2011/2012/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej SN 15 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV we fragmentach linii napowietrznej SN na działkach o nr ewid.: 336, 335/3, 335/4, 337, 338 [ark. 11] obręb Pępowo, gmina Pępowo, 145, 317, 146, 166, 167, 168/1, 169, 165, 164 [ark. 1] obręb Czeluścin, gmina Pępowo, 37, 23/1, 266, 265, 30, 349, 5, 1, 4, 36/1, 36/2, 285, 252/1, 2/1, 29/2, 3 [ark 1] obręb Krzekotowice, gmina Pępowo, 50, 49/2, 49/1, 48, 47, 46,45/2, 45/1, 44, 43, 42, 41, 40/2, 19, 39, 18, 38, 37, 36, 35, 16, 32/3, 32/2, 32/1, 15, 34, 27, 29, 28, 14, 26, 94, 93, 25, 24, 23, 22, 21, 20,17, 13, 12, 11, 99, 6/2, 6/1, 5, 30, 31, 3 [ark. 2] obręb Krzekotowice, gmina Pępowo, 141, 140, 173, 124/3, 174, 122, 121/2, 138, 139/2, 139/1, 142, 121/1, 143 [ark. 1] obręb Gębice, gmina Pępowo 11, 81, 8, 10, 88, 5/1, 7, 89, 87 [ark. 2] obręb Gębice, gmina Pępowo, 109/3 109/2, 94, 95, 91, 93/1, 100, 96, 87, 44, 43, 40, 39, 31/2, 31/1, 32, 36/4, 36/3, 36/1, 27/3, 26/3, 8, 16, 14, 13, 12, 11, 173, 26/5, 17, 26/8, 38, 33, 34, 28/1, 25/1, 109/1, 104, 101/2, 101/1, 93/2, 37, 29/2, 29/3, 24 [ark. 1] obręb Krzyżanki, gmina Pępowo, 51, 50/2, 53, 55/3, 54, 50/3 [ark. 1] obręb Potarzyca, gmina Krobia, 179, 180, 181, 182, 183, 177, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 158, 149, 148, 146, 104, 147, 102, 103, 91, 51, 50, 36, 35, 34, 32, 31/3, 31/2, 31/1, 68/3, 68/4, 68/5, 69, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 74, 157, 178, 184, 185, 174, 175, 151/2, 150, 145/5, 145/6 (po podziale dz. o nr ewid. 145/2), 29, 30 ,33, 68/6, 64, 8/2 [ark. 1] obręb Chwałkowo, gmina Krobia, 106/2, 106/1, 106, 104/5, 105, 86, 87, 88, 84/1, 81, 55, 54, 53/8, 53/9 (po podziale dz. o nr ewid. 53/7), 47, 46 ,43, 44/1, 82, 104/2, 104/1 [ark. 1] obręb Grabianowo, gmina Krobia, 156/8, 156/9 (po podziale dz. o nr ewid. 156/4), 156/6,156/7, 156/1 [ark. 1] obręb Kuczyna, gmina Krobia 109/4, 109/2, 110/2, 110/6, 115/1, 108, 123, 114, 124, 122, 121 ,120, 119, 118, 116/2, 116/1, 117, 115/5, 115/4, 101/1, 109/3 [ark. 2] obręb Kuczyna, gmina Krobia,,Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2013-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe