Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 9.04.2013 r.

 

OgłoszenieNa podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.

Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, pok. 19 w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski do dokumentów można wnosić pisemnie, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej (bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres ug@pepowo.pl w terminie do dnia 2.05.2013 r. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Pępowo.
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 i wzór wniosków (uwag) w załączeniu.
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                                                                             /-/ Stanisław Krysicki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2013-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe