Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii 15 kv 20 mb, wymiana istniejącego słupa linii SN – 15 kv na rozgałęźny z 2 rozłączniko – uziemnikami typu ON3goo-13,5/12 na terenie działki ew. nr 110 obręb Pępowo.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii 15 kv 20 mb, wymiana istniejącego słupa linii SN – 15 kv na rozgałęźny z 2 rozłączniko – uziemnikami typu ON3goo-13,5/12 na terenie działki ew. nr 110 obręb Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.2.2013

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Pępowo


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 późń.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.02.2013 r. na wniosek:

DEBON Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 120
64-120 Krzemieniewozostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii 15 kv 20 mb, wymiana istniejącego słupa linii SN – 15 kv na rozgałęźny z 2 rozłączniko – uziemnikami typu ON3goo-13,5/12 na terenie działki ew. nr 110 obręb Pępowo.W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2013-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe