Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,położonej w Obrębie Krzekotowice ,stanowiąca działkę o nr.ew.304 o pow.0.17.00 ha w kl.BR.IVa ,w części zabudowana budynkiem spichrza wpisanym do rejestru zabytków.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,położonej w Obrębie Krzekotowice ,stanowiąca działkę o nr.ew.304 o pow.0.17.00 ha w kl.BR.IVa ,w części zabudowana budynkiem spichrza wpisanym do rejestru zabytków.

Numer dokumentu: 2013
Rok (4 cyfry): 2013

Informacja
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia


Wójt Gminy Pępowo informuje, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r.Nr.102,poz.651 r.) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego a położonej jak niżej:

1/ Obręb Krzekotowice –nieruchomości stanowiąca działkę o nr.ew.304 o pow.0.17.00 ha w kl.B-R IVa,

w części zabudowana budynkiem spichrza wpisanym do rejestru zabytków pod nr.598 w dniu 28.01.1957 roku.


Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy Pępowo, pok.nr.19,

tel: 65-575 89 90.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie