Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2005-04-11 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę towarów z usługą transportu - Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2005 r.

2005-04-11 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę towarów z usługą transportu - Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2005 r.
                                                                                                                                                                           Pępowo, dnia 11 kwietnia 2005 r.


Znak 340/3/2005                                                                 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyUrząd Gminy w Pępowie zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19,poz.177 z 9 lutego 2004r. ze zm.) informuje, że w przeprowadzonym w dniu 04.04.2005 r. przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na dostawę towarów z usługą transportu : „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2005 r. ”
- została wybrana oferta nr 1 firmy Usługi Transportowe Andrzej Szotkiewicz Dąbrowa, ul. Dubińska 12a, 63 - 910 Miejska Górka na dostawę żwiru za cenę brutto 2450,00 zł. , słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100 oraz piasku naturalnego za cenę brutto 3500,00 zł., słownie : trzy tysiące pięćset złotych i 00/100.
- na dostawę grysu bazaltowego niesortowanego o parametrach: 0 - 31,5 kl.I, gat. 1. została wybrana oferta nr 2 firmy Publiczny Transport Ciężarowy Kazimierz Nowak, Kołaczkowice 35, 63 - 913 Dłoń za cenę brutto 12500,00 zł. , słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych i 00/100.
- natomiast na dostawę grysu pomiedziowego o parametrach: 5 - 8,kl. I, gat. 1. za cenę brutto 6978,00 zł. , słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100 oraz na dostawę żużlu paleniskowego za cenę brutto 4758,00 zł., słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100 -została wybrana oferta nr 3 firmy PPHU Matuszewski Mirosław Matuszewski, Dębno Polskie ul. Sowia 8, 63 - 900 Rawicz.
Powyższe oferty spełniają wszystkie wymogi formalne i są najkorzystniejszymi ofertami wybranymi na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do odpowiednich części zamówienia.


Wójt Gminy Pępowo
/Stanisław Krysicki/
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2005-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe