Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji " Farma Wiatrowa Pępowo"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji " Farma Wiatrowa Pępowo"

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

Pępowo, 19.02.2013 r.

WRG.6220.3.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) informuję strony postępowania, że w dniu 19.02.2013 r. zostało wydane:

1. Postanowienie Wójta Gminy Pępowo nr WRG.6220.3.2012 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie „Farmy Wiatrowej Pępowo” na terenie działek ew. nr 13/3, 90, 100, 94/6, 2 obręb Gębice, 4, 92/1, 90/2, 114/9, 149/5, 156/5 obręb Krzyżanki, 225, 199/3, 190/1, 160 obręb Krzekotowice, 219, 207 obręb Czeluścin, 107 obręb Babkowice, 260, 274 obręb Pępowo, określające jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo (pok. nr 19) ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 KPA postanowienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                                                                    Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                    /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2013-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe