Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ewidencja Ludności » Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu.

Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.), art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek do pobrania poniżej lub w Urzędzie pokój .nr 15

Do wglądu:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

II. OPŁATY:

  • 17 zł. opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Gminy  lub przelewem na konto Urzędu w banku PKO BP o/Gostyń  na rachunek  nr konta  60 1020 3121 0000 6102 0004 7688 / w tytule wpłaty należy podać: a) informację, że jest to opłata skarbowa, b) sprawę, w której wnoszona jest opłata/
  •  zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, a także w celu przedłożenia m.in. w  Powiatowym Urzędzie Pracy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej itp.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

  • od ręki - zaświadczenia w formie wydruku komputerowego
  • do 7 dni od daty złożenia wniosku - pozostałe zaświadczenia

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich

V . TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem tut. Urzędu   w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

VI. UWAGI:

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie , której ono dotyczy.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ewidencja Ludności
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie