Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ewidencja Ludności » Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.


Podstawa prawna art.15 ust.1w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tj.Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami/

I .WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Wniosek ‘ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego’ - wniosek odrębnie dla każdej osoby wymmeldowującej się ,również dla dziecka.

2. Załączniki :

- wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień /WKU/ o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania /Pu-E-16/ potwierdzony przez WKU /dotyczy osób posiadających kartę obilizacyjną/

3. Do wglądu;

dowód osobisty lub paszport/ dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą/
książeczka wojskowa /dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy osób legitymujących się paszportem, posiadających pobyt stały za granicą/
II. OPŁATY :

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Jako potwierdzenie czynności wydaje się poświadczenie wymeldowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :

Wydział Spraw Obywatelskich

V. TRYB ODWOŁAWCZY :

Nie przysługuje

VI.UWAGI :

Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ewidencja Ludności
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe