Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

OBWIESZCZENIE
o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy PępowoNa podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pępowo uchwały Nr XVII/101/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo.

Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy można zapoznać się w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w godzinach urzędowania.


                                                                                                                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                        /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie