Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dot. budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV : linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w miejscowości Magdalenki

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dot. budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV : linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w miejscowości Magdalenki

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 17.09.2012 r.

WRG.6733.8.2012

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.. 647)

Zawiadamiam strony postępowania,


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV : linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV na dz. o nr ewid. 48, 49/1, 49/2 w miejscowości Magdalenki, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo zostało wydane:

- Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DI-IV.7637.337.2012 z dnia 11. 09.2012r.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. 19, w godz. Pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie