Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach

Obwieszczenie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 24.08.2012 r.

WRG.6733.7.2012

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.. 647)

Zawiadamiam strony postępowania,


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii oświetlenia ulicznego, Skoraszewice, dz. ew. nr 150/2, 31, 104, 34, 59, 93/8 obręb Skoraszewice, gmina Pępowo wydane zostało:

- Postanowienie Starosty Gostyńskiego Nr ABG-GN.6123.71.2012 z dnia 14.08.2012r.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. 19, w godz. Pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-08-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie