Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV : linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV

Obwieszczenie dot. budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV : linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 20.08.2012r.

WRG.6733.8.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2012, poz. 647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.08.2012 r. na wniosek:

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Tomasz Wilkowojski, Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe
„Elprojekt” Sp z o.o., ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV : linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV na dz. o nr ewid. 48, 49/1, 49/2 w miejscowości Magdalenki, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe