Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego Skoraszewice

Obwieszczenie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego Skoraszewice

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 20.07.2012r.

WRG.6733.7.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.07.2012 r. na wniosek:

Gminy Pępowo,
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
działającej przez pełnomocnika
Pana Marka Piaseckiego,
ul. Krzyckiego 35, Krzycko Wielkie,
64-117 Krzycko Małe.zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii oświetlenia ulicznego, Skoraszewice, dz. ew. nr 150/2, 31, 104, 34, 59, 93/8 obręb Skoraszewice, gmina Pępowo.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-07-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie