Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. Rozbudowy istniejącej rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej.

Obwieszczenie dot. Rozbudowy istniejącej rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.3.2012

Pępowo, 12.06.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), zawiadamia, że w dniu 12.06.2012r. na wniosek ENEA OPERATOR Sp. z o.o., ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań, , Pełnomocnik: Stanisław Teperek, KARENT Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji S. Teperek, L. Szewczyk, ul. Szmaragdowa 1 20-570 Lublin
wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej rozdzielni 110kV w stacji elektroenergetycznej 110/15kV, na działce o nr ewid. 335/3, obręb Pępowo, gmina Pępowo.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.


                                                                                                                                                Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                                                                /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie