Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. Rozbudowy istniejącej rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej.

Obwieszczenie dot. Rozbudowy istniejącej rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 12.06.2012 r.


WRG.6733.3.2012

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam


,że dnia 12.06.2012r. wydana została decyzja nr WRG.6733.3.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej rozdzielni 110kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ „Pępowo” w Pępowie na terenie działki ew. nr 335/3 obręb Pępowo

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe