Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy Pępowo z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skoraszewice na lata 2012 – 2019”

Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy Pępowo z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skoraszewice na lata 2012 – 2019”

Numer uchwały: 91
Numer sesji: 15
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XV/91/2012
Rady Gminy Pępowo
z dnia 23 kwietnia 2012 r.


w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skoraszewice na lata 2012 – 2019”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

zatwierdza „Plan Odnowy Miejscowości Skoraszewice na lata 2012 – 2019”, przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego Wsi Skoraszewice w dniu 20 kwietnia 2012 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Urszula Łakomy

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2012-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie