Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. Rozbudowy istniejącej rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej.

Obwieszczenie dot. Rozbudowy istniejącej rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej.

Numer dokumentu: WRG.6733.3.2012
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.3.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.04.2012 r. na wniosek:

Enea Operator Sp. z o.o.
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznań
działającej przez pełnomocnika
Pana Stanisława Teperka

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej rozdzielni 110kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ „Pępowo” w Pępowie na terenie działki ew. nr 335/3 obręb Pępowo

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe