Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: WRG.6220.1.2012
Rok (4 cyfry): 2012

Pępowo, 03.04.2012 r.


WRG.6220.1.2012

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 03.04.2012 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań działającej przez pełnomocnika: Stanisława Teperek, ul. Szmaragdowa 1, 20-570 Lublin wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „Pępowo” na działce ewid. nr 335/3 obręb Pępowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie