Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Wójt Gminy Pępowo ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomości – samochód osobowy

Wójt Gminy Pępowo ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomości – samochód osobowy

Data publikacji: 15.03.2012
Termin składania ofert: 30.03.2012

Wójt Gminy Pępowo ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomości – samochód osobowy.

1.OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:
Marka: FIAT
Model pojazdu: Ducato 10 2.8 TD Kat. 2,9t
Wersja :Panorama
Nr rejestracyjny: LSC 2323
Rok produkcji: 2000
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
Kolor (rodzaj lakieru): jasno – zielony 2 –warstwowy z efektem metalicznym
Wskazanie drogomierza: 415337 km
Rodzaj nadwozia: 4 drzwiowy (8+1 osobowy)
Pojemność/ Moc silnika: 2800cm³/90kW (122KM)
Doładowanie :Turbosprężarka
Długość/Szerokość/Wysokość: 4,655m/1,998m/2,130m
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe: hak holowniczy, radioodtwarzacz, zamek centralny.
2. Cena wywoławcza wynosi 7 000,00 zł.
Sprzedaż powyższej ruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
3. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie Urzędu Gminy (plac przy Urzędzie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12-14 po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (osoba wyznaczona do kontaktu:
Pan Józef Grobelny tel. 603 473 801).
4. Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2012 roku o godz.10:00 w siedzibie
Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6(sala posiedzeń).
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez każdego z
uczestników wadium w wysokości 500,00 zł na konto Urzędu Gminy Pępowo w
PKO BP O/Gostyń nr.konta:15102031210000650200048108 w terminie do dnia 27 marca 2012 r. w taki sposób, aby w dniu 27 marca 2012r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pępowo.
Wyznaczony termin wniesienia wadium przez uczestników przetargu winien
umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 2 dni przed przetargiem,
że dokonano wpłaty.
6.Przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
a/ dowodu wpłaty wadium,
b/ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
uczestnika przetargu,
c/pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełna treścią ogłoszenia o
przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
d/ w przypadku osób prawnych aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej
kserokopii), a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(wydruk komputerowy).
7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne
postąpienie przetargowe wynosi: 5% ceny wywoławczej zaokrąglonej do
pełnych złotych.
8.Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia pojazdu, płatną w terminie 3 dni po przetargu.
9. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia.
Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po
zakończeniu przetargu ,jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
zamknięcia, odwołania ,unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Zbywający, w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu, wystawi fakturę
dokumentującą sprzedaż.
10. POZOSTAŁE INFORMACJE:
Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie ofertowej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie uiści ceny nabycia ,ustalonej w drodze
przetargu w terminie 3 dni, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Urząd Gminy w Pępowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny
sprzedawanego pojazdu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych
powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2012-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie