Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie (budowa sieci wodociągowej w Pępowie)

Obwieszczenie (budowa sieci wodociągowej w Pępowie)

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Pępowo, 13.03.2012 r.

WRG.6733.2.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.03.2012 r. na wniosek:

Miedzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek ew. nr 196/2, 134, 135/4, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/4, 142/6, 143/2, 144/2, 136/2, 145/2, 146/2, 147/2, 148/4, 149/2, 150/2, 132 obręb Pępowo.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie