Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Działalności regulowanej w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności regulowanej w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


 

L.p. Firma - Oznaczenie Siedziby i Adres
lub Imię, Nazwisko i Adres Przedsiębiorcy
Numer idendyfikacji
podatkowej (NIP)
Numer identyfikacyjny regon
o ile przędsiębiorca taki numer
posiada
Określenie rodzaju odbieranych
odpadów komunalnych
Numer rejestrowy
1          
2          
3          
4          
5          
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Rejestry i ewidencje
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie