Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. Budowy linii Kablowej energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafką kablową na działkach o nr ew. 213/2, 214, 233,216 obręb Pępowo.

Obwieszczenie dot. Budowy linii Kablowej energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafką kablową na działkach o nr ew. 213/2, 214, 233,216 obręb Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 10.01.2012 r.

WRG.6733.9.2011

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony,


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej niskiego napięcia 0,4 Kv wraz z szafką kablową SKV-1/3 na części działek o nr ew. 213/2, 214, 233, 216 obręb Pępowo wydane zostało:

- Postanowienie Starosty Gostyńskiego Nr ABG-GN.6123.102.2011 z dnia 3 stycznia 2012 r. o uzgodnieniu projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz z szafką kablową SKV-1/3 – w części dotyczącej działki nr 233 położonej w Pępowie bez uwag i zastrzeżeń.
- Decyzja Starosty Gostyńskiego Nr ABG-GN.6123.102.2011 z dnia 3 stycznia 2012 r. umarzająca postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej energetycznej 0,4 Kv wraz z szafką kablową SKV-1/3 – w części dotyczącej działek o nr 213/2, 214, 216 obręb Pępowo.

Z treścią postanowienia i decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. 19, w godz. Pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie