Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Czy jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniach językowych?

Czy jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniach językowych?

Numer dokumentu: 2011
Rok (4 cyfry): 2011

Szanowni Państwo,

W związku z planowaniem przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego tematyki szkoleniowej na kolejne miesiące, zwracam się z zapytaniem czy jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniach językowych? Państwa zainteresowanie będzie czynnikiem warunkującym organizację szkoleń.

Planowana tematyka:
Udane negocjacje w języku obcym: nabycie lub rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim/niemieckim w konkretnych obszarach biznesowych. Szkolenie miałoby się skupiać na umiejętnościach językowych związanych z: efektywnym negocjowaniem, strategią wygranej, strategią negocjacyjną. Szkolenie kończyłoby się podejściem do egzaminu z języka obcego TELC.

Dokumentacja biurowa w języku obcym: zapoznanie z obowiązującymi standardami w korespondencji, zasadami redagowania pism oraz językiem komunikacji w różnych typach pism, tj. notatka wewnętrzna, raport, protokół zebrania. Szkolenie kończyłoby się podejściem do egzaminu z języka obcego TELC.

Łączny czas jaki byłby potrzebny na przeprowadzenie szkolenia obejmuje 120 godzin. Dodatkowo każde szkolenie byłoby poszerzone o 8 godzin doradztwa zawodowego. Łączny czas szkoleń (24 dni x 5 godzin = 120 godzin + 8 godzin doradztwa zawodowego). Szkolenia odbywałyby się w weekendy.

Udział w szkoleniach mogliby wziąć pracownicy (zatrudnieni na umowę o pracę), bądź właściciele firm działających w branżach: przetwórstwo przemysłowe, przemysł chemiczny, budownictwo, transport, gospodarka magazynowa.


Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny pod nr 65 572 07 54 bądź mailowy gospodarka@gostyn.pl

Z poważaniem
Karolina Walkowiak
Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego
ul. 1 Maja 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 572 07 54
gospodarka@gostyn.pl

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2011-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie