Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Nabór wniosków z działania 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej finansowanego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków z działania 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej finansowanego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Numer dokumentu: 2011
Rok (4 cyfry): 2011


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków z działania
123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
finansowanego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:
- zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, które powstały w wyniku połączenia kilku podmiotów, np. spółdzielni czy spółek, i działają na rynku nie dłużej niż od 1 czerwca 2009 r.
- centra dystrybucji powstałe nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r., które zajmują się handlem hurtowym produktami rolnymi i zostały utworzone przez przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego działających co najmniej od 1 stycznia 2007 r.
Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 9 listopada br.

Następnie uruchomiony zostanie nabór dla:
- grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielnie i spółki będące własnością tych grup i organizacji. W tym przypadku wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji.
Nabór wniosków dla powyższych beneficjentów rozpocznie się 10 listopada br. Termin na złożenie wniosków upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR informacji o tym, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2011 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków, lecz nie później niż 31 grudnia br.
(Szczegółowy wykaz rodzajów działalności w zakresie których może być przyznana pomoc znajduje się w załączniku)
Pomoc finansowa z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" skierowana jest do grup producentów rolnych, "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm przetwórczych, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milionów euro rocznie. Podmioty te w przypadku prowadzenia inwestycji zmierzających do ich unowocześnienia czy podniesienia ich konkurencyjności na rynku, mogą ubiegać się o refundowanie przez ARiMR części poniesionych na ten cel kosztów. Przy czym inwestycje muszą być związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub handlem hurtowym produktami rolnymi.
Dofinansowanie można otrzymać np. na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych a także ich magazynowania. Również inwestycje w budowę albo modernizację budynków i budowli wykorzystywanych do takich celów kwalifikują się do otrzymania pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Wsparcie można też dostać na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych np. chłodni i izoterm oraz na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością.
Maksymalny poziom wsparcia jaki może otrzymać wnioskodawca z ARiMR jest zróżnicowany i wynosi:
- 25% kosztów kwalifikowanych - w przypadku operacji realizowanej przez Beneficjenta, który zatrudnia mniej niż 750 pracowników lub posiada obrót nieprzekraczający 200 mln euro i jednocześnie nie prowadzi działalności jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
- 40% kosztów kwalifikowanych - w przypadku operacji realizowanej przez Beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
- 50% kosztów kwalifikowanych - w przypadku operacji realizowanej przez Beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, który:
• co najmniej 25% ogólnej ilości produktów rolnych nabywa na podstawie umów zawartych na co najmniej rok z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw,
• jest grupą producentów rolnych lub wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw, lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, lub
• realizuje operację dotyczą przetwarzania produktów rolnych na produkty wykorzystywane na cele energetyczne.

Maksymalna wartość pomocy jaką może otrzymać z ARiMR przedsiębiorca w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" może wynieść 50 mln zł gdy wniosek zostanie złożony przez podmioty skonsolidowane lub centra dystrybucji oraz 20 mln zł w innych przypadkach.

Pomoc przysługuje według kolejności złożonych wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać:
- pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 38 00 84
- w Oddziale Regionalnym ARiMR pod numerem telefonu: 61 845 38 30/31
- na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl


Więcej informacji dotyczących programu znajdziecie Państwo w załączniku: Broszura Informacyjna ARiMR.


(Notatka została przygotowana w oparciu o informacje zawarte w ulotce promocyjnej opublikowanej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Z pozdrowieniami

Kornelia Skorupka
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego
ul. 1 Maja 1
63-800 Gostyń
Tel. 65 572 07 54
e-mail: gospodarka@gostyn.pl
www.gospodarka.gostyn.plPliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2011-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe