Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa chlewni bezściołowej dla warchlaków - tuczników oraz kwarantanny bezściołowej dla trzody chlewnej.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa chlewni bezściołowej dla warchlaków - tuczników oraz kwarantanny bezściołowej dla trzody chlewnej.

Numer dokumentu: WRG.6220.3.2011
Rok (4 cyfry): 2011

Pępowo, 28.09.2011 r.
WRG.6220.3.2011

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Pępowo na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 28.09.2011 r. na wniosek Państwa Elżbiety i Łucjana Pawlak, zam. Wilkonice 37, 63-830 Pępowo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie chlewni bezściołowej dla warchlaków – tuczników oraz kwarantanny bezściołowej dla trzody chlewnej na terenie działki ew. nr 228 obręb Wilkonice.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

/-/ Urszula Wabińska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe