Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej średniego napięcia oraz przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia na linię dwunapięciową w miejscowości Siedlec

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej średniego napięcia oraz przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia na linię dwunapięciową w miejscowości Siedlec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.3.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam


,że dnia 26.08.2011r. wydana została decyzja nr WRG.6733.3.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej średniego napięcia oraz na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na linię dwunapięciową 15/0,4 kV, na działkach o nr ewid.: 39, 55, 57, 58, 59 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70 oraz 82/1, obręb Siedlec, gmina Pępowo.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe