Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

 

Pępowo, 3.08.2011 r.

WRG.6730.17.2011

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), zawiadamia, że w dniu 3.08.2011r. na wniosek Firmy Produkcyjno-Handlowej „AGI” Sebastian Koncewicz, Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kotłowni parowo gazowej, silosów na tłuszcze zwierzęce oraz budowie magazynu dla części działek o nr ewid. 13/7, 13/25 oraz na działce 13/24 w miejscowości Krzekotowice, gmina Pępowo.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.


                                                                                                                                                      Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                       /-/ Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie