Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Numer dokumentu: 2011
Rok (4 cyfry): 2011

Informacja
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wójt Gminy Pępowo informuje, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r.Nr.102,poz.651 r.) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych jak niżej:
1/ Obręb Pasierby– - nieruchomość gruntowa-oznaczona numerem działki 178/5 o powierzchni 0.48.00 ha,(R w kl.IV b-0.07.00 ha i w kl.V-0.41.00 ha) ujawniona w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00024541/8 ,stanowiąca własność Gminy Pępowo, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym.
2/Obręb Skoraszewice- nieruchomość gruntowa-oznaczona numerem działki 115/1 o powierzchni 1.32.74 ha (R-w kl.IV b -0.57.00 ha i w kl.V-0.75.74 ha) ujawniona w księdze wieczystej Kw nr PO1 Y/00023558/ 3, stanowiąca własność Gminy Pępowo ,przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy Pępowo, pok.nr.19, tel: 65-575 89 90.
Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie