Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupowej stacji transformatorowej linii kablowej SN, przebudowa linii napowietrznej nn na dwunapięciową 15/04 kv

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupowej stacji transformatorowej linii kablowej SN, przebudowa linii napowietrznej nn na dwunapięciową 15/04 kv

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam


,że na wniosek Enea Operator Sp. z.o.o, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Pełnomocnik: Maciej Strugała z dnia 2.06.2011 r. po uzupełnieniu w dniu 22.06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie słupowej stacji transformatorowej linii kablowej SN, przebudowie linii napowietrznej nn na dwunapięciową 15/0,4 kV na terenie działek ew. nr 39, 55, 82/1, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70 obręb Siedlec.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe