Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zagospodarowaniu centrum Pępowa wraz z renowacją zabytkowego wiatraka i urządzeniem terenu na stanicę rowerową na terenie działek ew. nr 192, 193, 101/3 obręb Pępowo.

Zagospodarowaniu centrum Pępowa wraz z renowacją zabytkowego wiatraka i urządzeniem terenu na stanicę rowerową na terenie działek ew. nr 192, 193, 101/3 obręb Pępowo.

Numer dokumentu: WRG.6730.6.2011
Rok (4 cyfry): 2011

Pępowo, dnia 09.06.2011 r.
WRG.6730.5.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

zawiadamiam

,że w dniu 9. 06. 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek mb PROJEKT Magdalena Bolanowska, ul. Niepodległości 130/5, 64-100 Leszno działającej w imieniu Gminy Pępowo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zagospodarowaniu centrum Pępowa wraz z renowacją zabytkowego wiatraka i urządzeniem terenu na stanicę rowerową na terenie działek ew. nr 192, 193, 101/3 obręb Pępowo.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe